Trouble-Shooting

Storingen kosten tijd om ze op te lossen, verstoren “het proces”, leiden tot ergernis bij het personeel en klanten. Maar ook imago schade is niet uit gesloten. Kortom; een storing leidt altijd tot schade!
Het is daarom interessant dat men zich afvraagt hoe de storing heeft kunnen ontstaan, waarom de storing zo groot werd en waarom het zo lang duurde voordat de storing was “opgelost” en alles weer normaal werkte.

Aan het besluit om een trouble-shooter in de arm te nemen gaat vaak een lange periode van storingen vooraf. Niet zelden gaat het om terugkerende storingen die om de één of andere reden maar niet verholpen worden.
De redenen dat die storingen maar niet verholpen worden kunnen van velerlei aard zijn.

  • Storingen lijken wel op elkaar, maar zijn misschien toch niet helemaal hetzelfde.
  • De storing heeft z’n oorzaak in een ander deel van de installatie.
  • Verschillende storings- en onderhoudsmonteurs houden zich met deze installatie/storing bezig.
  • In verschillende storings- en onderhoudsrapportages worden niet dezelfde termen en begrippen gebruikt.
  • Ook ontwerp en/of installatie-fouten zijn zeker niet uitgesloten.

Maar ook onvoldoende kennis van de installatie en/of componenten, tijd/geldgebrek en gemakzucht zijn er de oorzaken van dat steeds terugkerende storingen niet worden opgelost.

Naast een ruime ervaring en een stevig portie kennis kan ErVo-Commissioning U helpen bij het achterhalen van de oorzaak en het vinden van een oplossing. ErVo-Commissioning kan hiervoor terug vallen op de analyse methodiek van Kepner & Tregoe (link). Hierbij kan ik zowel zelfstandig opgetreden maar ook als facilitator van het trouble-shoot proces. In dat laatste geval wordt er altijd gebruik gemaakt van de kennis en kunde van het O&B-personeel.
In alle gevallen wordt ook analytisch naar de storing en onderhoudshistorie,  maar zeker ook naar de storings- en onderhoudsrapportage gekeken. Uit deze historie en rapportage kan doorgaans zeer veel relevante informatie worden afgeleid.

Leid het trouble-shooten door ErVo-commissioning altijd tot het definitief oplossen van die steeds terugkerende storing?
Helaas kan ik deze vraag niet met een volmondig JA beantwoorden!
Meestal zal er wel een oorzaak en oplossing gevonden worden. Maar soms moeten we helaas volstaan met het aangeven van de meest waarschijnlijke oorzaak en oplossing
In dat geval doe ik een voorstel tot het oplossen van de mogelijke oorzaak. Bij het opstellen van dit voorstel wordt ook gekeken naar de kosten hiervan.

Zie ook Retro-Commissioning op deze site

Terug