Factory Acceptance Test (FAT)

Deze test gebeurd bij de fabrikant/leverancier van het te testen installatie deel. Of het nu gaat om een luchtbehandelingskast, een schakelkast of een koelmachine doet niet zo ter zake.

Het kan hier gaan om “slechts” een visuele inspectie, tot het volledig doortesten van een bijvoorbeeld een koelmachine

Het einddoel van de FAT is bepalen of het geteste component geschikt is om op de bouwlocatie te worden afgeleverd en geplaatst.

Naast een visuele inspectie en/of het door testen van het component gaat een FAT over de volgende punten

  • Voldoet het component aan de wettelijke eisen en voorschriften.
  • Voldoet het component aan de technische specificaties.
  • Voldoet het component aan de overige gemaakte afspraken (offerte e.d.).
  • Is alle documentatie bij het component aanwezig.
  • Is er schade aan het component.
  • Zijn er afwijkingen, zo ja welke, waarom en wat zijn de consequenties..
  • Voldoet het component aan het einddoel (zie boven)

ErVo-commissioning kan deze test voor u voorbereiden door het vervaardigen van checklists en testprotocollen, maar kan ook de gehele test voor u uitvoeren.

Terug