I/O test

Deze test wordt gedaan door de bekabelfirma en de automatiseerder. Hier wordt getest of de bekabeling juist is aangesloten en of die in en uitgangen van de PLC-regelaars goed functioneren.

Dit testen gebeurd aan de hand van kabellijsten die zijn gebruikt bij het leggen en aansluiten van de kabels. Deze kabellijsten worden vervaardigd door de bekabelfirma.

Verder wordt bij deze test gebruik gemaakt van z.g. I/O-lijsten. Deze lijsten worden vervaardigd door de automatiseerder/meet en regelfirma.

Anders dan het witnessen en het nemen van steekproeven is er voor de commissioningsmanager hier geen taak weg gelegd.

Terug