TOtal Acceptance Test (TOAT)

Alle verschillende installaties zijn ondertussen op hun functionaliteit getest en akkoord bevonden. Nu is het tijd om de samenwerkende installaties gezamenlijk te testen, het zwaartepunt ligt hier op het samenwerken van de verschillende installaties. Hoewel de verschillende tests relatief eenvoudig kunnen zijn (iedere installatie is op zich getest en akkoord bevonden) is het vaak een multidisciplinair gebeuren. Dit maakt het dat de TOAT als geheel zeer complex kan zijn.

Dit is ook het moment waarop eventuele duur en belastingtests gedaan kunnen worden.

De TOAT wordt ook vaak gebruikt als bewijs van functionaliteit naar de opdracht gever. Het e.e.a. als oplevering of opmaat naar de oplevering.

ErVo-Commissioning kan deze test voor u voorbereiden door het opstellen van een testprotocol en/of checklists.
Ook kan ik optreden als commissioningsmanager/autoriteit of testleider.

Terug